Saturday, November 27, 2010

ആൽബട്രോസും.ചോലവിലാസിനിയും..


ലവണം നുണയൽ[Mud puddling]
 മങ്ങിയ മഞ്ഞനിറമുള്ള ആൽബട്രോസ് പൂമ്പാറ്റകൾ എല്ലാവർഷവും ലക്ഷക്കാണക്കിനു വരുന്ന സംഘങ്ങളായി ദേശാടനം നടത്തുന്നവയാണ്...ആറളം കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഇവയുടെ ദേശാടനം സർവ്വെചെയ്തപ്പോൾ ഈ വർഷം 3 മണിക്കൂറിൽ അര ലക്ഷത്തോളം എണ്ണം ഒരു പോയന്റ് കടന്നു പോയി. അണമുറിയാത്ത ഒരു അരുവി വായുവിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോലത്തെ ആ കാഴ്ച ഒരത്ഭുതമായിരുന്നു...ഒപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് പൂമ്പാറ്റകൾ പുഴയോരത്തെ ഉപ്പുരസം നുണയാൻ നിരന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരത്ഭുതവും.....ഇവർക്കൊപ്പം ദേശാടനം നടത്തുന്ന അനേകം പൂമ്പാറ്റകളിൽ ചോലവിലാസിനിയും ഉണ്ട്..നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിലാസിനിയുടെ ബന്ധുവാണ്
 ചോലവിലാസിനി..ചുവന്ന ബോർഡറുള്ള മഞ്ഞ സാരിയുമുടുത്ത് വിലാസവതിയായ ഒരു സുന്ദരിയെപ്പോലെ അലസമായി കറങ്ങി 
 നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവൾക്ക് വിലാസിനി എന്ന പേരുവന്നത്

Sunday, November 14, 2010

ദശകൂപസമോ വാപി...ഒരിക്കലും ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു നാടായിരുന്നു നമ്മുടേത്... അതിൽ ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് കുളങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു...വലിയ പറമ്പുകൾ, വയലോരങ്ങൾ ,ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിലനിർത്തിയിരുന്ന കാവും കുളവും ശാസ്ത്രീയമായ ശുദ്ധജലസംഭരണികളായിരുന്നു. പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിന്റെ 90%വും സംഭരിച്ച് , കാവ്  കുളങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ ജലമേകി..ഈ ജലംതന്നെ വയലിൽ നൂറുമേനിയായി വിളയാൻ സഹായിച്ചു...ഇന്ന് കാവുകളൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റി,കുളങ്ങളൊക്കെ നികത്തി പുത്തൻ വികസനങ്ങൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ,നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളവും അന്നവുമാണ്  ;  ഒപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ള , നമ്മുടെ ജീവന് താങ്ങാവുന്ന ഒരുപാട്  ജീവികൾക്ക് ആ‍വാസവും നഷ്ടമാകുന്നു....

Sunday, November 7, 2010

പുലരിവന്നു വിളിച്ചനേരം...


വയനാടൻ കാട് മൂടൽമഞ്ഞിന്റെ നേത്ത പട്ടുകമ്പളവും പുതച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു...പുലർകാലസൂര്യൻ വന്നുവിളിച്ചപ്പോൾ മെല്ലെ പുതപ്പുനീക്കി എണീക്കാനൊരുങ്ങുന്ന കാനനസുന്ദരി...

Tuesday, November 2, 2010

വള്ളിയതിരാണി...അതിരാണിപ്പാടത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയ പൊറ്റെക്കാട്...ഒരു ജലസൂചകമാണീ  ചെടി.ഇതു വളരുന്നയിടത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും...വെള്ളത്തിലെ വിഷമാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..

അതിരാണി പലയിനങ്ങളുണ്ട്...കുറ്റിച്ചെടിയായി വളരുന്ന സാധാരണ അതിരാണി,വളരെ ചെറിയ ചെടിയായി വളരുന്ന ചിറ്റതിരാണി,പിന്നെ വള്ളിയതിരാണി...ഇത് വീട്ടിലെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പടർന്ന വള്ളിയതിരാണി...


Related Posts with Thumbnails

എന്നെക്കുറിച്ച്

Followers

ഇതിലെവന്നവർ

Share/Bookmark

Feedburner

About This Blog

Powered by Blogger.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP